Monday, October 17, 2011

Dar aceasta ne-o va vesti cometa când cereşte va şterge cerul, iar, noi, din ce în ce mai inutili şi mai părăsiţi vom construi cu disperare temple. But this will tell us a comet the heavenly sky will clear, and we, the increasingly useless and leave desperately we build temples.